Naše centrum ošetří kromě vlastních pacientů i pacienty neregistrované na doporučení jejich lékaře, který se chirurgií nezabývá.

Stomatologie Liberec poskytuje tyto typy zákroků

  • extrakce zubů moudrosti, složitější extrakce zubů
  • odstranění retinovaných zubů (nevyrostlých, případně nepříznivě založených)
  • resekce kořenových hrotů, retrográdní endodoncii
  • preprotetickou chirurgii – excize měkkých tkání, odstranění kostních výrůstků
  • frenulektomie – odstranění “uzdičky”
  • ošetření úrazů v oblasti obličeje a dutiny ústní
  • zavádění implantátů, ortodontických mikroimplantátů
  • CBCT vyšetření před implantacemi, ortodontickými operacemi, nebo před odstraněním zubů moudrosti

Všechny zákroky jsou prováděny za sterilních podmínek v kvalitním lokálním znecitlivění.

Naše metody jsou v rámci možností minimálně invazivní.

U zákroků využíváme speciální chirurgický unit. Dále piezochirurgický unit, který umožňuje provádět maximálně šetrné extrakce, odběr kostního materiálu, atd., vysokofrekvenční chirurgický elektrokauter, který zabrání výraznějšímu krvácení.

Pacient je schopen po zákroku bez problémů řídit motorové vozidlo, odejít domů.

Svěřte péči o své zuby odborníkům z RB dent

Těšíme se na Vaši návštěvu. Za tým RB dentu:
MUDr. Richard Benko, vedoucí lékař

Vzhledem k aktuální situaci způsobené šířením viru COVID 19 žádáme naše pacienty o dodržování následujících pravidel:

Prosíme o maximální spolupráci a dodržování všech pravidel. Jen tak můžeme zajistit bezpečné prostředí a udržet běžný chod ordinací.

Váš tým RB dent