Záchovná stomatologie

Kapslovaný amalgam

od 550 Kč do 795 Kč (dle rozsahu)

Skloionomerní výplň

520 Kč

Kompozitní výplň

od 750 Kč až 2500 Kč

Endodontické ošetření 1 kořenového kanálku

1400 Kč

Endodontické ošetření každého dalšího kanálku

700 Kč

Reendodoncie

2500 Kč

Protetické zubní lékařství

Metalokeramická korunka

od 5500 Kč

Celokeramická korunka

6000 Kč

Korunka na implantát

od 12700 Kč

Inlay

5300 Kč

Faseta

5700 Kč

Rentgenové ošetření

Intraorální rentgen

hrazeno ZP

OPG (snímek celkového chrupu)

hrazeno ZP

CBCT (3D zobrazení)

1500 Kč

Vyhodnocení RTG snímku

hrazeno ZP

Anestezie

Lokání anestezie

hrazeno ZP

Celková anestezie

5320 Kč až 6320 Kč (dle časové náročnosti)

Analgosedace

5320 Kč až 6320 Kč (dle časové náročnosti)

Chirurgie, implantologie

Konzultace

1000 Kč

Chirurgie*

Chirurgická extrakce

od 1700 Kč do 2600 Kč

Resekce kořenového hrotu

od 2200 Kč do 3000 Kč

Implantologie**

Zavedení implantátu Straumann

od 15100 Kč (dle typu implantátu)

Augmentace

od 8000 Kč (dle spotřeby materiálu)

Sinuslift

od 9615 Kč (dle spotřeby materiálu)

Ostatní

Smluvní pokuta (neomluvená absence)

450 Kč

* Většina výkonů z oblasti chirurgie je hrazena zdravotní pojišťovnou (viz níže). Následující ceny jsou platné pro pacienty, kteří jsou pojištěni u pojišťovny, se kterou nemáme smlouvu.

** Celková cena náhrady ztraceného zubu implantátem závisí na mnoha faktorech, které jsou individuální. Nejedná se pouze o zavedení implantátu, ale je nutné do celkové ceny započítat i případné doplnění chybějící kosti a následné protetické ošetření. Proto přesnou cenu implantace sdělí lékař při konzultaci.

Seznam smluvních zdravotních pojišťoven:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Na našem pracovišti je možnost platit hotově nebo platební kartou.