CBCT – Cone Beam Computed Tomography

Náš přístroj GENDEX CB 500 patří k nejlepším ve své kategorii. Mimo 3D zobrazení můžeme zhotovovat i klasické panoramatické snímky, to vše při minimální zátěži pacienta.

CBCT zobrazovací rentgenologické vyšetření zachycuje zvolený objem tkání ve všech rovinách a umožňuje tak získat prostorový přehled a podrobné diagnostické informace.

Tento trojrozměrný obraz je možno prohlížet v řezech různých tlouštěk pod prakticky libovolnými úhly, nebo v podobě poloprůhledných 3D vizualizací.

CBCT má velice široký rozsah využití ve většině oblastí moderní stomatologie.

Implantologie

CBCT vyšetření poskytuje přesnou informaci o množství a kvalitě kosti, průběhu mandibulárního kanálu, tvaru spodiny čelistní dutiny a dalších rizikových anatomických struktur. Vyšetření také umožňuje přesné měření nabídky a kvality kosti. Díky tomu může stomatolog zvolit ideální velikost dentálního implantátu a směr jeho zavedení tak, aby se bezpečně vyhnul všem rizikovým strukturám. Má-li lékař více informací, samotný výkon je rychlejší, jednodušší a bezpečnější.

Endodoncie

CBCT snímek umožňuje detailní zobrazení průběhu jednotlivých kořenových kanálků, anatomie, ale i patologie okolí kořenů. CBCT vyšetřením před endodontickým ošetřením je možné objektivně zvýšit úspěšnost tohoto, mnohdy velmi náročného, ošetření. Hlavní výhodou CBCT vyšetření je přesná diagnostika anatomických a patologických odchylek kořenů a jejich okolí.

Extrakce zubů moudrosti

Neprořezané nebo částečně prořezané zuby bývají mnohdy uloženy v blízkosti rizikových anatomických struktur jako je mandibulární kanál, čelistní dutina nebo sousední zub. CBCT umožní snazší naplánování a bezpečnější orientaci operatéra při výkonu. Tím se výrazně snižuje riziko komplikací.

Parodontologie

CBCT vyšetření poskytuje prostorový obraz stavu alveolární kosti, zobrazuje míru resorbce kosti u jednotlivých zubů. Tím se stává cenným pomocníkem při diagnostice, plánování a vedení parodontologické léčby.

Ortodoncie

Přesná prostorová informace o vzájemném postavení jednotlivých zubů a o stavu alveolární kosti je nezbytná zejména při rozhodování o terapii retinovných zubů. CBCT vyšetření také podá přesný obraz obličejového skeletu a vzájemných vztahů čelistí. To vše usnadňuje diagnostiku a zefektivňuje ortodontickou léčbu.

Čelistní kloub

CBCT vyšetření temporomandibulárního kloubu zobrazí morfologické změny a pomáhá při diagnostice poruch a jejich následné léčbě.

Cena tohoto vyšetření bohužel není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Svěřte péči o své zuby odborníkům z RB dent

Těšíme se na Vaši návštěvu. Za tým RB dentu:
MUDr. Richard Benko, vedoucí lékař

Vzhledem k aktuální situaci způsobené šířením viru COVID 19 žádáme naše pacienty o dodržování následujících pravidel:

Prosíme o maximální spolupráci a dodržování všech pravidel. Jen tak můžeme zajistit bezpečné prostředí a udržet běžný chod ordinací.

Váš tým RB dent