MUDr. Tereza Lvončíková (Ivincová)

lékař

Po promoci na 1. lékařské fakultě UK v Praze pracovala v praxi MUDr. Steňkové v Chomutově. Nyní, po přestěhování do Liberce posílila tým RB dentu. Velmi pečlivě se stará nejen o dětské pacienty, se kterými má velkou trpělivost, ale hlavně se zabývá záchovnou a protetickou stomatologií. Pravidelně si též rozšiřuje své znalosti na četných přednáškách a školeních.