MUDr. Pavla Hájková

lékařka oboru anesteziologie-resuscitace

Vzdělání: FVL UK Praha (1986), atestace v oboru ARO (1988). 25 let praxe na ARO v nemocnici Jablonec nad Nisou, souběžně samostatně pracující anesteziolog v NZZ. Lékař neodkladné péče na pozemní a letecké záchranné službě Liberec a zdravotnický náměstek ZZS LK v Liberci. Licence k výkonu soukromé lékařské praxe v oboru anesteziologie-resuscitace.