Seznamte se týmem RB dent

Klient RB dent s.r.o. je ošetřován celým týmem. Je pacientem RB dent s.r.o., ne jednotlivých lékařů. Jen tak je možné zajistit soustavnou kvalitní odbornou péči a nastavit provozní aspekty tak, aby bylo možné zajistit včasné termíny pro případnou akutní léčbu. Jednotlivé výkony jsou prováděny ošetřujícím týmem dle specializace jednotlivých lékařů. Léčebné plány jsou konzultovány na společných poradách a soustavně kontrolovány vedoucím lékařem pracoviště MUDr. Richardem Benkem.

Poznejte nás

o váš chrup se bude starat tým zkušených odborníků
MUDr. Richard Benko
MUDr. Richard Benko
vedoucí lékař
MUDr. Richard Benkovedoucí lékař Po promoci na stomatologické fakultě UK v Hradci Králové pracoval na stomatochirurgickém oddělení Krajské...
Mgr. Renata Benková
Mgr. Renata Benková
manažer praxe
Mgr. Renata Benkovámanažerka praxe Spoluzakladatelka RB dent s.r.o., má na starosti chod stomatologického centra.
MDDr. Bernadett Benková
MDDr. Bernadett Benková
lékařka
MDDr. Bernadett Benkoválékař S chodem Centra RB dent se seznamovala na četných praxích během celého studia na Lékařské fakultě UK v Praze. Od září...
MUDr. Tereza Lvončíková (Ivincová)
MUDr. Tereza Lvončíková (Ivincová)
lékařka
MUDr. Tereza Lvončíková (Ivincová)lékař Po promoci na 1. lékařské fakultě UK v Praze pracovala v praxi MUDr. Steňkové v Chomutově. Nyní, po...
MDDr. Pavel Sekyra
MDDr. Pavel Sekyra
lékař
MDDr. Pavel Sekyralékař Doktor Sekyra nastoupil do nově otevřené ordinace. S chodem centra se seznámil již při stážích během studia na LF UK v...
MUDr. Pavla Hájková
MUDr. Pavla Hájková
lékařka
MUDr. Pavla Hájkoválékařka oboru anesteziologie-resuscitace Vzdělání: FVL UK Praha (1986), atestace v oboru ARO (1988). 25 let praxe na ARO v...
Nikol Teplíková, DiS.
Nikol Teplíková, DiS.
dentální hygienistka
Nikol Teplíková, DiS.dentální hygienistka Po absolvovaní Střední odborné zdravotní školy v Liberci vystudovala obor dentální hygienistka na Vyšší...
Anna Řepková DiS.
Anna Řepková DiS.
dentální hygienistka
Anna Řepková DiS.dentální hygienistka Nová posila dentální hygieny, Anna Řepková, docházela do RB dentu již během studia VOŠ v Ústí nad Labem...
Lucie Urbanová
Lucie Urbanová
asistentka
Lucie Urbanováasistentka MDDr. Matouškové Paní Urbanová vystudovala SZŠ v Liberci, obor všeobecná zdravotní sestra. Zkušenosti ve stomatologické...
Michala Tvrzníková
Michala Tvrzníková
asistentka
Michala Tvrzníkováasistentka MUDr. Benka Vystudovala SZŠ v Liberci. Poté pracovala v Krajské nemocnici Liberec na traumatologicko-ortopedickém...
Pavla Soukupová
Pavla Soukupová
asistentka
Pavla Soukupováasistentka MDDr. Pencákové Pavla Soukupová vystudovala VOŠ zdravotní v Ústí nad Labem, obor asistent zubního technika. Po maturitě...
Lucie Balogová
Lucie Balogová
asistentka
Lucie Balogováasistentka MDDr. Sekyry Lucie Balogová DiS. po dokončení studia na SZŠ v Liberci pokračovala ve studiu na Technické univerzitě v...
Pavla Čekonová
Pavla Čekonová
asistentka
Pavla Čekonováasistentka Po maturitě na SZŠ v Liberci pracovala na chirurgickém oddělení Krajské nemocnice Liberec, dále pak jako asistentka MUDr...