Informace pro klienty ohledně spolupráce s pojišťovnami

Vážení pacienti,

protože je naším cílem dělat svoji práci bez kompromisů a na co nejvyšší úrovni, rozhodli jsme se
od roku 2022 ukončit postupně spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Současný systém, kdy
jsme byli povinni nabízet provedení některých výkonů, které hradí zdravotní pojišťovna, byl pro
naše lékaře velmi svazující.

Pojišťovny u některých zákroků hradí částku, která nepokrývá ani potřebný materiál, nemluvě o
použití přístrojů, které jsou též cenově velmi náročné. Pokud si pacient zákrok hrazený pojišťovnou vybral, měl
by ho lékař správně provést pouze na základní úrovni, kde je další prognóza z dlouhodobého
hlediska velmi nejistá. Takovou práci naši lékaři dělat nechtěli. Ani nedělali. Vždy se snažili i v
situaci, kdy pacient neměl o kvalitní ošetření zájem, použít alespoň přístrojové vybavení, které
máme k dispozici. Nekvalitní práci nechce odvádět nikdo.

O rozvázání smluv s pojišťovnami jsme uvažovali již delší dobu. Nyní k rozhodnutí přispěla i
současná personální situace, kdy jeden lékař v týmu chybí. Je nám jasné, že tento sytém práce
všem klientům vyhovovat nebude. Odliv klientů je patrný již nyní. Doufáme ale, že zůstanou ti,
kteří mají o kvalitní ošetření zájem a náš tým lékařů a hygienistek bude mít prostor se jim plně
věnovat.

HLEDÁME KOLEGY