No posts found

Sorry, but nothing matched your search criteria.

Go back, or return to RB dent s.r.o. home page to choose a new page.
Please report any broken links to our team.

Vzhledem k aktuální situaci způsobené šířením viru COVID 19 žádáme naše pacienty o dodržování následujících pravidel:

Prosíme o maximální spolupráci a dodržování všech pravidel. Jen tak můžeme zajistit bezpečné prostředí a udržet běžný chod ordinací.

Váš tým RB dent

HLEDÁME KOLEGY