Rozšíření stomatologického centra RB dent

Na jaře bylo u nás rušněji z důvodu stavebních prací. Probíhalo plánované rozšíření centra o další ordinace. Do nových prostor byly namontované dvě stomatologické soupravy KaVo E50 a KaVo E70, které patří mezi nejlepší na současném trhu.

Posílit jsme se snažili nejdříve dentální hygienu, kde se pro zvýšený zájem posunuly objednací doby až na několik měsíců.

V srpnu 2016 byla uvedena do provozu ordinace pro nového lékaře, kde se o pacienty stará MDDr. Pavel Sekyra. Tím se výrazně zkrátí čekací doba na ošetření, čož bylo hlavním cílem rozšíření centra.

Mimo to, vznikly i nové prostory pro CBCT, sterilizační místnost a připravujeme prostor pro odpočinek pacientů po celkové anestezii.

HLEDÁME KOLEGY