Nové technologie v RB dent

PRGF

Je technologie, která zkracuje dobu hojení po stomatochirurgických výkonech a minimalizuje pooperační komplikace pomocí vlastních růstových faktorů. Tato ambulantní metoda je velmi rychlá a efektivní. Dá se využít při implantacích, augmentacích, ale také pro zvýšení komfortu hojení při extrakcích osmiček a stomatochirurgických výkonech.

Spočívá v odběru malého množství krve pacientovi před zákrokem. Z této krve se pomocí centirfugy získává plasma, bohatá na tzv. růstové faktory. Tyto látky výrazně urychlují hojení ran. Jejich použitím při zákroku se zajistí rychlá regenerace a minimalizují se pooperační komplikace.

Vzhledem k aktuální situaci způsobené šířením viru COVID 19 žádáme naše pacienty o dodržování následujících pravidel:

Prosíme o maximální spolupráci a dodržování všech pravidel. Jen tak můžeme zajistit bezpečné prostředí a udržet běžný chod ordinací.

Váš tým RB dent